Support
Heng Heng Foodmart
027022294
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ไส้กรอก อร่อย

วันที่: 03-11-2011view 8464reply 0

   ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานไส้กรอกกันมากขึ้นทำ ให้มีการผลิตสินค้าและพััฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
มากมายขึ้น ไส้กรอกมีหลายชนิด เช่น ไส้กรอกรมควัน ไส้กรอกเวียนนาไส้กรอกหมู ไส้กรอกเนื้อ
ไส้กรอกปลา และไส้กรอกไก่ เป็นต้น ไส้กรอกไก่จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์จาก พวกผลิตภัณฑ์ลดขนาด และมีการเกิด อิมัลชัล คำว่า Sausage เป็นคำที่มาจากภาษาลาตินว่า salsus หมายถึง การใส่เกลือหรือการเก็บรักษาเนื้อโดยใช้เกลือ และใช้ส่วนผสมต่างๆโดยพบว่ามีการผลิตมาก่อนคริสต์กาล ดังนั้นการทาำไส้กรอกจึงจัดได้ว่าเป็นการเก็บถนอมที่เก่าแก่อีกวิธีหนึ่ง ปัจจุบันในประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงไก่ในฟาร์ม ทำให้มีเนื้อไก่ออกสู่ตลาดมากขึ้น  การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยการเปลี่ยนเนื้อไก่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาสนใจในผลิตภัณฑ์นี้มากขึ้นดังนั้นจึงทำ การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไส้กรอกเอ็นไก่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์และลักษณะทางกายภาพของไส้กรอกเอ็นไก่

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: 03-10-2022

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0